Biệt thự Lani

Địa chỉ: Thảo Điền, Quận 2, Tp HCM
Chủ đầu tư: Lani
Quy mô dự án: 3000m2
Hạng mục triển khai:  
  Lắp đặt hệ thống điện
  Lắp đặt hệ thống điện nhẹ 
  Lắp đặt hệ thống ĐHKK
  Lắp đặt hệ thống Cấp thoát nước
Thời gian hoàn thành 2017