Chung cư Mỹ Phú

Địa chỉ:60/68 Lâm Văn Bền, Quận 7, Tp HCM
Chủ đầu tư:PetroLand
Quy mô dự án:42000m2
Hạng mục triển khai: 
 Lắp đặt hệ thống điện
 Lắp đặt hệ thống điện nhẹ 
 Lắp đặt hệ thống ĐHKK
 Lắp đặt hệ thống Cấp thoát nước
Thời gian hoàn thành2014-2015