Chung cư PetroVietnam Landmark

Địa chỉ:69 Mai Chí Thọ, Quận 2, Tp HCM
Chủ đầu tư:PVCLand
Quy mô dự án:153000m2
Hạng mục triển khai: 
 Lắp đặt hệ thống điện
 Lắp đặt hệ thống điện nhẹ 
 Lắp đặt hệ thống ĐHKK
 Lắp đặt hệ thống Cấp thoát nước
Thời gian hoàn thành2013-2016