Chung cư Riviera Point

Địa chỉ:Nguyễn Văn Tưởng, Tân Phú, Quận 7, Tp HCM
Chủ đầu tư:Riviera Point (Keppal Land)
Quy mô dự án:320 Căn hộ
Hạng mục triển khai: 
 Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng căn hộ
 Lắp đặt hệ thống điện nhẹ cho căn hộ
 Lắp đặt hệ thống ĐHKK cho căn hộ
Thời gian hoàn thành2015-2016