CINOTEC Tower

Địa chỉ:282 Lê Quang Định, Bình Thạnh, Tp HCM
Chủ đầu tư:CINOTEC
Quy mô dự án:2000m2
Hạng mục triển khai: 
 Lắp đặt hệ thống điện
 Lắp đặt hệ thống điện nhẹ 
 Lắp đặt hệ thống ĐHKK
 Lắp đặt hệ thống Cấp thoát nước
Thời gian hoàn thành2017