LeanCare

Địa chỉ:133 Dương Bá Trạc, Quận 8, Tp HCM
Chủ đầu tư:LeanCare
Quy mô dự án:Thi công hệ thống điện, điện nhẹ và ĐHKK
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế hệ thống điện, điện nhẹ và ĐHKK
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng và camera
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK
Thời gian hoàn thành2019