Trung tâm dữ liệu – Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Địa chỉ:Xã Long Sơn, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư:LSP
Quy mô dự án:Trung tâm dữ liệu 6 tủ Rack
Hạng mục triển khai: 
 Cung cấp và lắp đặt 02 UPS 30kVA và accu 30 phút
 Cung cấp và lắp đặt 02 máy lạnh chính xác CRAC 30kW
 Cung cấp và lắp đặt 02 tủ phân phối nguồn thông minh
 Cung cấp và lắp đặt 6 tủ Rack, Rack PDU và Rack ATS
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống buồng nhốt khí lạnh
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát môi trường
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát thiết bị hạ tầng TTDL
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm
Thời gian hoàn thành2021