Nhà máy Pemara

Địa chỉ:KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương
Chủ đầu tư:PEMARA
Quy mô dự án:Thi công hệ thống điện và Chiller
Hạng mục triển khai: 
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện
 Lắp đặt hệ thống Chiller
Thời gian hoàn thành2018