Nhà máy SAMSUNG HCM

Địa chỉ:Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp HCM
Chủ đầu tư:SAMSUNG
Quy mô dự án:4,38 MVA UPS và Accu Lithium
Hạng mục triển khai: 
 Lắp đặt hệ thống UPS: 4 x 400kVA, 4 x 300kVA, 2 x 500kVA, 2 x 200kVA, 3 x 60kVA
 Lắp đặt tủ Lithium-ion: 43 tủ Lithium-Ion
 Cung cấp và lắp đặt 05 tủ điện
 Cung cấp và lắp đặt thang máng cáp, cáp điện các loại
Thời gian hoàn thành2015, 2018, 2019, 2021