Trung tâm dữ liệu – Agribank

Địa chỉ:2D Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp HCM
Chủ đầu tư:Agribank
Quy mô dự án:02 UPS 40kW
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 02 UPS 40kW và 15 phút Accu
 Loabbank test
Thời gian hoàn thành2022