Trung tâm dữ liệu – Alibaba

Địa chỉ:158 Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, Tp HCM
Chủ đầu tư:Alibaba
Quy mô dự án:14 tủ rack
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 14 tủ rack
 Lắp đặt 40 rack PDU
Thời gian hoàn thành2018