Trung tâm dữ liệu – ChubbLife

Địa chỉ:Tòa nhà Sunwha, Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp HCM
Chủ đầu tư:ChubbLife
Quy mô dự án:02 UPS 30kVA
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 02 UPS 30kVA
Thời gian hoàn thành2017