Trung tâm dữ liệu – CMC Telecom

Địa chỉ:Đường 2A, Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp HCM
Chủ đầu tư:CMC Telecom
Quy mô dự án:02 máy lạnh CRAC
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 02 máy lạnh CRAC
Thời gian hoàn thành2017