Trung tâm dữ liệu – Công an TP HCM

Địa chỉ:Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp HCM
Chủ đầu tư:Công an Tp HCM
Quy mô dự án:02 UPS 160kVA, 03 máy lạnh chính xác 85kW
Hạng mục triển khai: 
 Lắp đặt 02 UPS 160kVA và 30 phút accu
 Lắp đặt 03 máy lạnh chính xác 85kW
Thời gian hoàn thành2020