Trung tâm dữ liệu – DTS Telecom

Địa chỉ:287B Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp HCM
Chủ đầu tư:DTS Telecom
Quy mô dự án:40 Rack 
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế TTDL
 Cung cấp và lắp đặt 03 hệ thống Chiller
 Cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống máy lạnh chính xác Inrow
 Cung cấp và lắp đặt 40 tủ Rack và 80 Rack PDU
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống bọc khí nóng
 Cung cấp và lắp đặt 01 tủ phân phối nguồn thông minh
 Cung cấp, lắp đặt và cấu hình hệ thống giám sát hạ tầng TTDL
 Cung cấp và lắp đặt 02 UPS 160kW
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ MSB và tủ ATS
 Cung cấp và lắp đặt 04 tủ điện phân phối
 Cung cấp và lắp đặt biến áp cách ly 3P 400V 120kVA
 Cung cấp và lắp đặt 30m2 sàn nâng
 Cung cấp và lắp đặt thang máng cáp, cáp điện các loại
Thời gian hoàn thành2018 – 2020