Trung tâm dữ liệu – Eximbank

Địa chỉ:Thành phố mới, Bình Dương
Chủ đầu tư:Eximbank
Quy mô dự án:80 tủ Rack 
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế TTDL theo tiêu chuẩn quốc tế (Tier 3/ Uptime)
Thời gian hoàn thành2013