Trung tâm dữ liệu – Huyndai VTV

Địa chỉ:Tòa nhà Thiên Sơn Plaza, Quận 7, Tp HCM
Chủ đầu tư:Huyndai VTV
Quy mô dự án:UPS 60kW và ĐHKK
Hạng mục triển khai: 
 Lắp đặt UPS 60kW
 Cung cấp và lắp đặt ĐHKK
Thời gian hoàn thành2016