Trung tâm dữ liệu – Mobifone Node 3

Địa chỉ:75D Trương Văn Thành, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp. HCM
Chủ đầu tư:Mobifone
Quy mô dự án:700kW UPS, 1296kW Rectifier
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 04 UPS 175kW và 1152 accu 2V 720Ah
 Lắp đặt 04 Rectifier 324kW và 552 accu 2V 3350Ah
 Lắp đặt 34 tủ điện phân phối
 Lắp đặt 16.546m cáp điện (từ 35mm2 đến 300mm2)
 Lắp đặt 1604m thang cáp
 Máng cáp điện và mạng
 Lắp đặt và cấu hình hệ thống DCIM
Thời gian hoàn thành2017