Trung tâm dữ liệu – Nhà máy CP Group

Địa chỉ:KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai
Chủ đầu tư:CP Group
Quy mô dự án:2 UPS 40kVA, Trung tâm dữ liệu 10 tủ rack
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế TTDL theo Tier 3
 Lắp đặt 02 UPS 40kVA và 30 phút accu
 Cung cấp và lắp đặt 04 tủ điện
 Cung cấp và lắp đặt thang máng cáp, cáp điện các loại
Thời gian hoàn thành2017, 2018, 2021