Trung tâm dữ liệu – Nhà máy TetraPak

Địa chỉ:VSIP 2, Bến Cát, Bình Dương
Chủ đầu tư:TetraPak
Quy mô dự án:Trung tâm dữ liệu 8 tủ rack
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 02 UPS 48kW với 30 phút accu
 Lắp đặt 02 máy lạnh Inrow
 Lắp đặt 08 tủ rack và rack PDU
 Lắp đặt hệ thống buồng nhốt khí nóng
 Lắp đặt hệ thống giám sát môi trường
 Lắp đặt hệ thống giám sát thiết bị hạ tầng TTDL
Thời gian hoàn thành2018