Trung tâm dữ liệu – PECC2

Địa chỉ:45 Đường số 2, Trường Thọ, Thủ Đức, Tp HCM
Chủ đầu tư:PECC2
Quy mô dự án:Trung tâm dữ liệu 18 tủ rack
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế TTDL theo Tier 3
 Lắp đặt hệ thống lạnh Chiller (bao gồm: 02 Chiller và 02 CRAC)
 Lắp đặt hệ thống giám sát môi trường
 Lắp đặt và cài đặt hệ thống giám sát hạ tầng TTDL
Thời gian hoàn thành2022