Trung tâm dữ liệu – PetroPartner

Địa chỉ:Khu đô thị Sala, Quận 2, Tp HCM
Chủ đầu tư:PetroPartner
Quy mô dự án:Trung tâm dữ liệu 10 tủ Rack
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế TTDL theo Tier 3
 Cung cấp và lắp đặt 02 UPS 160kVA và accu Lithium-ion 30 phút
 Cung cấp và lắp đặt 04 máy lạnh chính xác Inrow 30kW
 Cung cấp và lắp đặt 04 tủ phân phối nguồn
 Cung cấp và lắp đặt 10 tủ Rack, Rack PDU và Rack ATS
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống buồng nhốt khí nóng
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát môi trường
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát thiết bị hạ tầng TTDL
 Cung cấp và lắp đặt 120m2 sàn nâng
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống FM200
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống CCTV và Access Control
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng
 Cung cấp và lắp đặt thang máng cáp, cáp điện các loại
Thời gian hoàn thành2018