Trung tâm dữ liệu – PwC

Địa chỉ:29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp HCM
Chủ đầu tư:PwC
Quy mô dự án:01 máy lạnh chính xác Inrow
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 01 máy lạnh chính xác Inrow
Thời gian hoàn thành2018