Trung tâm dữ liệu – Sacombank

Địa chỉ:Khu dân cư Việt – Sing, Thuận An, Bình Dương
Chủ đầu tư:Sacombank
Quy mô dự án:02 UPS 200kVA, 02 STS 4P 400A
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế hệ thống nguồn
 Lắp đặt 02 UPS 200kVA và 04 tủ accu Lithium-ion
 Lắp đặt 02 STS 4P 400A
 Cung cấp và lắp đặt 10 tủ điện
 Cung cấp và lắp đặt 35m2 sàn nâng
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống Novec 1230
 Cung cấp và lắp đặt 02 máy lạnh tủ đứng 5HP
 Cung cấp và lắp đặt thang máng cáp, cáp điện các loại
 Chuyển nguồn, hòa hệ thống cấp điện mới vào hệ thống hiện hữu
Thời gian hoàn thành2020