Trung tâm dữ liệu – SaigonBank

Địa chỉ:Số 2 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp HCM
Chủ đầu tư:SaigonBank
Quy mô dự án:UPS 80kVA và 30 phút Accu
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 01 UPS 80kVA với 30 phút Accu
 Cung cấp và lắp đặt tủ điện phân phối
 Cung cấp và lắp đặt thang máng cáp, cáp điện các loại
Thời gian hoàn thành2020