Trung tâm dữ liệu – SaigonCoop

Địa chỉ:131 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Chủ đầu tư:SaigonCoop
Quy mô dự án:UPS 48kW
Hạng mục triển khai: 
 Lắp đặt UPS 48kW
 Lắp đặt 06 tủ Rack
 Lắp đặt hệ thống giám sát môi trường
 Cung cấp và lắp đặt ĐHKK
Thời gian hoàn thành2020