Trung tâm dữ liệu – SPC-IT

Địa chỉ:72 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp HCM
Chủ đầu tư:SPC-IT
Quy mô dự án:Hệ thống máy lạnh chính xác (Chiller + CRAC)
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế hệ thống lạnh chính xác
 Lắp đặt hệ thống lạnh Chiller (bao gồm: 03 Chiller và 04 CRAC)
Thời gian hoàn thành2019