Trung tâm dữ liệu – Tỉnh ủy Cà Mau

Địa chỉ:Số 4 Hùng Vương, phường 5, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Chủ đầu tư:Tỉnh Ủy Cà mau
Quy mô dự án:02 máy lạnh chính xác
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 02 máy lạnh chính xác 30kW
Thời gian hoàn thành2018