Trung tâm dữ liệu – TTI

Địa chỉ:Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp HCM
Chủ đầu tư:TTI
Quy mô dự án:Trung tâm dữ liệu 28 tủ rack
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế TTDL theo Tier 3
Thời gian hoàn thành2021