Trung tâm dữ liệu – VietJet Air

Địa chỉ:Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp HCM
Chủ đầu tư:VietJet Air
Quy mô dự án:Trung tâm dữ liệu 60kW
Hạng mục triển khai: 
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy lạnh chính xác (03 Chiller + 04 CRAC)
 Cung cấp và lắp đặt UPS 30kVA + UPS 60KVA
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát môi trường
 Cung cấp và lắp đặt UPS 30kVA + UPS 60KVA
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống Access Control
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống FM200
 Lăp đặt 600m2 sàn nâng
Thời gian hoàn thành2019, 2021

Dự án liên quan