Trung tâm dữ liệu – Viettel Sóng thần

Địa chỉ:KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
Chủ đầu tư:Viettel CHT
Quy mô dự án:2400kVA UPS, 08 STS 630A
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 04 UPS 600kVA với 544 accu 12V 150Ah
 Lắp đặt 08 STS 4P 630A
 Lắp đặt 04 tủ điện
Thời gian hoàn thành2013