Trung tâm dữ liệu – Vinadata QTSC

Địa chỉ:Tòa nhà Elios, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp HCM
Chủ đầu tư:Vinadata
Quy mô dự án:100 tủ Rack (di dời từ 20Bis Cộng Hòa)
Hạng mục triển khai:Di dời và lắp đặt 03 UPS 500kVA
 Di dời và lắp đặt 06 STS 4P 400A
 Di dời và lắp đặt 04 tủ PMM
 Di dời và lắp đặt 100 tủ Rack
 Di dời và lắp đặt 16 tủ điện
 Lắp đặt 800m2 sàn nâng
 Lắp đặt 12000m cáp điện các loại
 Lắp đặt 400m thang máng cáp các loại
Thời gian hoàn thành2013