Trung tâm dữ liệu – VNPT Tân Thuận giai đoạn 3

Địa chỉ: Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp HCM
Chủ đầu tư: VNPT
Quy mô dự án: 300 Rack (1400m2)
Hạng mục triển khai: 1400m2 sàn nâng
3000m2 cách nhiệt trần và sàn
Hệ thống phát hiện rò rỉ chất lỏng
Thời gian hoàn thành 2021
Hình ảnh dự án: Folder: Hình dự án/ VNPT Tân Thuận