Trung tâm ngoại ngữ Apollo

Địa chỉ:282 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Chủ đầu tư:Apollo
Quy mô dự án:800m2
Hạng mục triển khai: 
 Cung cấp và lắp đặt điện chiếu sáng
 Cung cấp và lắp đặt ĐHKK
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ 
Thời gian hoàn thành2017

Dự án liên quan