Trung tâm thương mại Saigon Colorful Zone

Địa chỉ:Công viên 23/9, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM
Chủ đầu tư:Cửu Long
Quy mô dự án:18.400m2
Hạng mục triển khai:Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ (mạng, camera, PA)
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK
Thời gian hoàn thành2016