01 pha Rack STS

Bộ chuyển nguồn tự động không gián đoạn sử dụng cho thiết bị IT, loại gắn Rack công suất nhỏ