Bệnh viện Triều An

Địa chỉ:425 Kinh Dương Vương, Bình Tân, Tp HCM
Chủ đầu tư:Bệnh viện Triều An
Quy mô dự án:6000m2
Hạng mục triển khai: 
 Lắp đặt hệ thống điện
 Lắp đặt hệ thống điện nhẹ
 Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
 Lắp đặt hệ thống ĐHKK
Thời gian hoàn thành2016