Hệ thống cảnh báo cháy sớm

Hệ thống cảnh báo cháy sớm nhằm phát hiện ra nồng độ CO2 trong không khí bất thường, giúp ngăn ngừa từ sớm sự cố cháy