Hệ thống giám sát môi trường

Hệ thống giám sát môi trường, giúp kiểm soát các thông tin về môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, khói, rò rỉ nước)