Hệ thống giám sát thiết bị hạ tầng TTDL

Hệ thống giám sát thiết bị hạ tầng trung tâm dữ liệu, thu thập và giám sát các thiết bị quan trọng như: máy phát điện, tủ điện, UPS, máy lạnh chính xác, hệ thống giám sát môi trường, CCTV, Access Control, hệ thống báo cháy … qua giao thức TCP/IP