Hệ thống phát hiện rò rỉ chất lỏng

Hệ thống giám sát rò rỉ chất lỏng, cảnh báo vị trí xảy ra sự cố