Medic Hòa Hảo

Địa chỉ:254 Hòa Hảo, Quận 10, Tp HCM
Chủ đầu tư:Medic Hòa Hảo
Quy mô dự án:Cải tạo hệ thống điện và mạng
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế hệ thống điện và mạng
 Lập kế hoạch thi công phù hợp với yêu cầu của Medic (không gián đoạn hoạt động)
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp điện cho Trung tâm xét nghiệm (800m2)
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng cho Trung tâm xét nghiệm (800m2)
Thời gian hoàn thành2017, 2018