Trung tâm dữ liệu – Agribank

Địa chỉ: 2D Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp HCM

Chủ đầu tư: Agribank

Quy mô dự án: 02 UPS 40kW

Hạng mục triển khai:

  • Lắp đặt 02 UPS 40kW và 15 phút Accu
  • Loabbank test

Thời gian hoàn thành: 2022