Trung tâm dữ liệu – Alibaba

Địa chỉ: 158 Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, Tp HCM

Chủ đầu tư: Alibaba

Quy mô dự án: 14 tủ rack

Hạng mục triển khai:

  • Lắp đặt 14 tủ rack
  • Lắp đặt 40 rack PDU

Thời gian hoàn thành: 2018