Trung tâm dữ liệu – CMC Telecom

Địa chỉ: Đường 2A, Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp HCM

Chủ đầu tư: CMC Telecom

Quy mô dự án: 02 máy lạnh CRAC

Hạng mục triển khai: Lắp đặt 02 máy lạnh CRAC

Thời gian hoàn thành: 2017