Trung tâm dữ liệu – DTS Telecom

Địa chỉ: 287B Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp HCM

Chủ đầu tư: DTS Telecom

Quy mô dự án: 40 Rack

Hạng mục triển khai:

 • Tư vấn thiết kế TTDL
 • Cung cấp và lắp đặt 03 hệ thống Chiller
 • Cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống máy lạnh chính xác Inrow
 • Cung cấp và lắp đặt 40 tủ Rack và 80 Rack PDU
 • Cung cấp và lắp đặt hệ thống bọc khí nóng
 • Cung cấp và lắp đặt 01 tủ phân phối nguồn thông minh
 • Cung cấp, lắp đặt và cấu hình hệ thống giám sát hạ tầng TTDL
 • Cung cấp và lắp đặt 02 UPS 160kW
 • Cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ MSB và tủ ATS
 • Cung cấp và lắp đặt 04 tủ điện phân phối
 • Cung cấp và lắp đặt biến áp cách ly 3P 400V 120kVA
 • Cung cấp và lắp đặt 30m2 sàn nâng
 • Cung cấp và lắp đặt thang máng cáp, cáp điện các loại

Thời gian hoàn thành: 2018 – 2020