Trung tâm dữ liệu – Mobifone Node 3

Địa chỉ: 75D Trương Văn Thành, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Mobifone

Quy mô dự án: 700kW UPS, 1296kW Rectifier

Hạng mục triển khai:

  • Lắp đặt 04 UPS 175kW và 1152 accu 2V 720Ah
  • Lắp đặt 04 Rectifier 324kW và 552 accu 2V 3350Ah
  • Lắp đặt 34 tủ điện phân phối
  • Lắp đặt 16.546m cáp điện (từ 35mm2 đến 300mm2)
  • Lắp đặt 1604m thang cáp
  • Máng cáp điện và mạng
  • Lắp đặt và cấu hình hệ thống DCIM

Thời gian hoàn thành: 2017