Trung tâm dữ liệu – SaigonBank

Địa chỉ: Số 2 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp HCM

Chủ đầu tư: SaigonBank

Quy mô dự án: UPS 80kVA và 30 phút Accu

Hạng mục triển khai:

  • Lắp đặt 01 UPS 80kVA với 30 phút Accu
  • Cung cấp và lắp đặt tủ điện phân phối
  • Cung cấp và lắp đặt thang máng cáp, cáp điện các loại

Thời gian hoàn thành: 2020