Trung tâm dữ liệu – Tỉnh ủy Đồng Nai

Địa chỉ:Hà Huy Giáp, Thành phố Biên Hòa, Đồng nai
Chủ đầu tư:Tỉnh Ủy Đồng Nai
Quy mô dự án:Trung tâm dữ liệu 8 tủ rack
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 01 UPS 30kW và 25 phút Accu
 Lắp đặt 02 máy lạnh chính xác 20kW
 Lắp đặt 8 tủ rack, kèm rack PDU
 Lắp đặt và cài đặt hệ thống giám sát môi trường
 Cung cấp và lắp đặt 33m2 sàn nâng
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống FM200
 Cung cấp và lắp đặt 03 tủ điện phân phối
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống tiếp địa
 Cung cấp và lắp đặt trần, vách, cửa chống cháy và chiếu sáng
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống CCTV và Access Control
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng
 Cung cấp và lắp đặt thang máng cáp, cáp điện các loại
Thời gian hoàn thành2021