Trung tâm dữ liệu – Viettel Sóng thần

Địa chỉ: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Chủ đầu tư: Viettel CHT

Quy mô dự án: 2400kVA UPS, 08 STS 630A

Hạng mục triển khai:

  • Lắp đặt 04 UPS 600kVA với 544 accu 12V 150Ah
  • Lắp đặt 08 STS 4P 630A
  • Lắp đặt 04 tủ điện

Thời gian hoàn thành: 2013